شرکت نظافتی در مشهد | خدمات نظافتی در مشهد | نظافت منزل در مشهد

حمل بار – خدمات نظافتی | شرکت نظافتی

آرشیو: حمل بار

کارگر حمل اثاثیه در مشهد

کارگر اسباب کشی

از دیگر خدمات شرکت خدماتی آریا در مشهد اعزام کارگر اقا برای حمل اثاثیه در مشهد می باشد ، و همچنین ما کاگر خانم برای جمع کردن وسایل قبل از اسباب کشی و چیدن وسایل پس از اسباب کشی داریم.