شرکت نظافتی در مشهد | خدمات نظافتی در مشهد | نظافت منزل در مشهد

اعزام نگهبان در مشهد – خدمات نظافتی | شرکت نظافتی

Tag Archives: اعزام نگهبان در مشهد

اعزام نگهبان در مشهد

شرکت خدماتی آریا در مشهد با داشتن کادری کامل آماده اعظام نگهبان به صورت موقتی و دایم برای پروژه و ادارات و شرکت ها می باشد

اعزام نگهبان،سرایدار،آبدارچی در مشهد

شرکت نظافتی اریا در مشهد برای ساختمان ها و ادارات نیروی نگهبان و سرایدار برای ساختمان ها و ابدارچی برای شرکت ها و موسسات ارسال میکند