Tag Archives: مواردی که نباید با جارو برقی تمیز کرد

مواردی که نباید با جارو برقی تمیز کرد

شاید وسوسه انگیز باشد که به هم ریختگی ها را با یک حرکت سریع عقب و جلوی جاروبرقی تمیز کنید، اما ممکن است بعداً پشیمان شوید. برخی چیزها به جاروی شما آسیب می زنند.

وسایل آسیب رسان به جاروبرقی,استفاده صحیح از جاروبرقی