شرکت نظافتی در مشهد | خدمات نظافتی در مشهد | نظافت منزل در مشهد

کارگر بارکشی وسایل در مشهد – خدمات نظافتی | شرکت نظافتی

Tag Archives: کارگر بارکشی وسایل در مشهد

کارگر حمل اثاثیه در مشهد

کارگر اسباب کشی

از دیگر خدمات شرکت خدماتی آریا در مشهد اعزام کارگر اقا برای حمل اثاثیه در مشهد می باشد ، و همچنین ما کاگر خانم برای جمع کردن وسایل قبل از اسباب کشی و چیدن وسایل پس از اسباب کشی داریم.